Отделенията на болница Люлин са изградени по всички болнични изисквания, с модерна апаратура, леглова база и всичко необходимо за нуждите на пациентите. Нашите медицински специалисти осигуряват най-добрите медицински грижи за пациентите и техните семейства.
Те полагат грижи не само за здравето на пациентите, но и за техният емоционален комфорти и обучението им във връзка с тяхното състояние.

В отделението ни по Ортопедия и Травматология се извършва диагностика и лечение на заболяванията на опорно – двигателния апарат. Нашата цел е да осигурим индивидуален подход и високо качество на обслужване на пациентите с

Физикална терапия и рехабилитация

Отделението по физиотерапия и рехабилитация, разположен сградата на МБАЛ „Люлин”ЕАД разполага с всички съвременни апарати за физиотерапевтично повлияване : лазер, високочестотни токове, средно и нискочестотни токове, ултразвук, кварц, солукс и вакуум масажен апарат с електротерапия с помощта на които се извършват терапевтични медицински или козметични процедури.

Отделението по Акушерство и Гинекология на МБАЛ "Люлин" извършва планов приемна пациенти, предварително записани. Конизацио на маточната шийка-класическо и електроконизацио. Модерни методи за лечение на предраковите състояния на половата система и комплексна онкопрофилактика при жената.

Възпалителни ставни заболявания-ревматоиден артрит, псориатичен артрит, болест на Бехтерев, реактивни артрити, артрити след бактериални, вирусни, гъбични или паразитни инфекции. Кристални артропатии - различни видове подагра и псевдоподагра. 

Отделението по „Вътрешни болести” на МБАЛ „Люлин” осъществява високо специализирани диагностични и терапевтични дейности в областта на гастроентерологията , ендокринологията, радиологията и ревматологията.

Неврологията е наука, която се занимава с нормалните функции и болестните разстройства на нервната система. Анализът на резултатите от цялостното изследване на неврологично болния, което обхваща анамнезата, соматичния, неврологичния и психичния статус и редица лабораторни и апаратурни изследвания, дава възможност да се постигне крайната цел на неврологичното изследване.

Алергията представлява имунно обусловена свръхчувствителност възникнала от сензабилизация на организма към веществата, носители на генетично чужда информация, наречена алерген. За възникване на алергичната реакция от значение е наличието на алерген и начина му на възприемане от организма.

Лабораторията работи със здравноосигурителни фондове, корпоративни клиенти.Безопасността за здравето на пациентите е гарантирана чрез използването на игли и епруветки за еднократна употреба (затворена система за взимане на кръв) при стриктно спазване на правилата за вътреболнична хигиена.