Вътрешно отделение 2018-02-10T14:33:51+00:00

Project Description

Icon

ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

Отделението по вътрешни болести към МБАЛ Люлин приема и лекува пациенти по специалностите кардиология, ендокринология и гастроенетерология.

 • Кардиология

  Извършват се консултативни прегледи, високоспециализирани дейности – ехокардиографии с доплер с възможност за преценка на хроничните сърдечни заболявания,поставяне ня Холтер за проследяване на кръвно налягане и сърдечния ритъм и честота; Велоергометрия;ЕКГ,както и прием за лечение в болницата за лечение на застойна сърдечна недостатъчност; ритъмни и проводни нарушения, белодробен тромбемболизъм и др.

 • Гастроентерология

  В гастроентерологията се лекуват заболявания на горният и долен стомашно-чревен тракт – възпаления на хранопровода , гастрити, язвена болест, възпаления на жлъчната система и др. Отделението има богати диагностични и терапевтични възможности. Работата тук е съобразена и утвърдена със световни стандарти и най-съвременните методи за диагностика и лечение. Извършват се ендоскопски диагностични процедури (видео гастроскопия, видео сигмоидоскопия, видео колоноскопия) с възможности за полипектомии; вземане на биопсичен материал за изследване и диагностициране на доброкачествени и злокачествени образувания.
  Гастроентерологичното отеление разполага и с модерна ехографска апаратура с Доплер за диагностика на заболявания на коремните органи.

 • Ендокринология

  Провежда лечение на захарен диабет при лица над 18 години. Отделението по ендокринология разполага със съвременна лабораторна и образна диагностика , възможност за консултации с други специалисти, специалист по ендокринология и болести на обмяната. Провежда се обучение на пациента за самоконтрол и самолечение, диета и физическа активност.

Icon

МЕДИЦИНСКИ ЕКИП

д-р АЛМА ГЕНОВА
д-р АЛМА ГЕНОВАЗавеждащ отделение, гастроентеролог и вътрешни болести
МУ София, специалност вътрешни болести(1989) и гастроентерология(1992)
Удостоверения и лицензии
1. Ехографска диагностика (1996)
2. Гастроскопска диагностика (2000)
3. Колонофиброскопия (2000)
4.Следдипломна квалификация в Холандия-Амстредам,Ротердам,Арнем (1996г.)
5. GMC регистрация за работа във Великобритания (University Hospital в Лондон и Манчестер)
Основни интереси в областта на лечението на възпалителните заболявания на червата-Болест на Крон и Улцерозен колит. По тази теми има голям брой участия в Конгреси,Фалк симпозиуми и публикации. Има публикации в медицински списания на тема Гастроеузофагеална рефлуксна болест, акто и хронични чернодробни заболявания.
д-р ГИНИ СИНГХ
д-р ГИНИ СИНГХКардиолог
МУ София(2006); специалист кардиолог(2013)
Удостоверения и лицензии
1.Кответционален и цветен доплер
2.Трансторакална екокардиография
3.Ехокардиография
д-р СТАНИСЛАВ ЦЕНОВ
д-р СТАНИСЛАВ ЦЕНОВЕндокринолог
МУ София(1995), специалист вътрешни болести(2003) и ендокринология и болести на обмяната(2011)
Удостоверения и лицензии
1.Ултразвукова диагностика в ендокринологията
Основни интереси в областта на лечението на метаболитен синдром, ендокринни хипертонии, диабетна полиневропатия, диабетна нефропатия и съвременни методи за лечение на дислипидемиите
Специализации в Cambridge University hospital(2012), Токуда Болница София(2012), Мадрид(2013) и NIDA Clinical Trials Network(2016)
м.с. ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА МИЛОВА
м.с. ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА МИЛОВАстарша м.с. Вътрешно отделение
ПМУ гр.София, специалист медицинска сестра“(1995)
МУ гр.Плевен ФОЗ „Управление на здравните грижи“(2010)
СУ“Климент Охридски“ – „Социална педагогика“(2001)
Удостоверения, сертификати и лицензии:
1. МА гр.София – Стил на лидерство и мениджмънт“
2. МУ гр.София ОСОУБК – Основи на здравния мениджмънт, Актуалне праблуме ня здравния мениджмънт, Иновации на здравния мениджмънт, Съвременни технологии в здравншия мениджмънт“(2008)

СПЕЦИАЛИСТИ

Д-р ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – гастроентеролог и вътрешни болести – БИОГРАФИЯ

Д-р СТЕФАН СТОЙЧЕВ – гастроентеролог и вътрешни болести – БИОГРАФИЯ

Д-р ВЕРА ПАПАЗОВА – педиатър

Направи запитване за свободни часове за преглед!

От тук може да направите запитване за свободни часове за преглед 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата без да чакате да направите обаждане в работно време.

ЗАПИТВАНЕ