Icon

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Отделението по Образна Диагностика на „МБАЛ Люлин“ ЕАД е специализирана диагностична структура, която има ключова роля за успешното лечение на пациенти във всички болнични звена. Тясната връзка на квалифицирания ни екип с медицински специалисти от здравното заведения гарантира стриктния контрол на качеството и актуализирането на предлаганите услуги спрямо реалните нужди на нашите пациенти – както вътреболнични, така и амбулаторни.

Отделението е разположено на ниво -1 на медицинския комплекс, а апаратурата предназначена за обслужване на болни по легла се намира на етажа на операционния блок.

Диагностични методи и възможности

  • Конвенционална рентгенова диагностика – включва: Пълен набор рентгенографски изследвания; Получаване на: двумерен сянков образ на базата на различната степен на отслабване на рентгеновите лъчи в различните структури на тялото.
  • Ехография / Ултразвукова диагностика – подходяща за Изследвания на гастроинтестинален тракт, пикочо-половата система, млечни жлези, щитовидна жлеза; Получаване на: двумерен образ чрез отражението (ехото) на ултразвуковите вълни на границите между биологичните структури с различен акустичен импеданс.

Оборудване

Отделението разполага със съвременна апаратура като достъпът до всички кабинети, в които са разположени източници на йонизиращо лъчение, е невъзможен за лица несвързани с провеждане на изследването. Оборудването се разделя на три групи:

  • Конвенционални рентгенови апарати
  • Ехограф – апарат за диагностика на коремни органи, АГ диагностика и изследване на повърхностни структури.
  • Мамограф – специализиран рентгенов апарат за диагностика на образуванията на млечната жлеза.

Получаване и ползване на резултатите

Резултати се получават в рамките на деня на извършване на конкретното изследване като точният срок зависи от сложността на обработката, медицинския анализ и натовареността на екипа в дадения момент. Всеки пациент получава от специалиста по образна диагностика, който провежда съпровождащата консултация потвърждение относно срока.
Стандартно документите от рентгеновите изследвания се предоставят на CD. Всички изследвания са съпроводени с протокол от изследването и диагностичен анализ от лекар специалист по образна диагностика.
Необходими документи: Направление от личния лекар или лекар-специалист

МЕДИЦИНСКИ ЕКИП

д-р ПЕТЪР ШАЛАМАНОВ
д-р ПЕТЪР ШАЛАМАНОВЗавеждащ отделение - лекар образна диагностика
Завършил Медицина 1997 г.
Специалност Образна диагностика 2014 г.
д-р СИМЕОН НАЧЕВ
д-р СИМЕОН НАЧЕВРентгенолог

Доктор по медицина – МУ – Плевен – 1990г.
Специалност по Анатомия – 1996г.
Специалност по Образна диагностика – 2016г.
Член на:
Българска асоциация по радиология /БАР/, Европейско дружество по радиология /ESR/,
Ордена на лекарите на Франция
Асоцииран практикуващ в Groupement de Coopération Sanitaire,
Clinique de Champagne (GCS CDC) Троа, Франция

Направи запитване за свободни часове за преглед!

От тук може да направите запитване за свободни часове за преглед 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата без да чакате да направите обаждане в работно време.