Project Description

Icon

ПСИХОЛОГИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ

 • В търсене на Психологична помощ от професионалист:

  Обикновено мисълта за Психологична помощ предизвиква чувства на тревога и срам. Съществува разбирането, че човекът, приел тази помощ е слаб, несправящ се. Често, Психологичната помощ се свързва с лудост, пропадане и провал. Обикновено не се прави разлика между Психиатрична и Психологична помощ. Но всъщност, да си позволим да осъзнаем и говорим за затрудненията си, усещането за обърканост, несигурност и тревога, които изпитваме не е никак лесно. Напротив, трудно е, болезнено е, изисква смелост и е признак на сила на характера. Противно на всеобщото схващане, да признаеш слабостта си е достойно. Да се обърнеш към професионалист показва едно отговорно отношение към себе си и е признак на зрялост на „Аза“.

  Квалифицираният професионалист, какъвто е психо – терапевтът, е готов да ви изслуша безпристрастно, да ви насочи към отговори, които ще откриете за себе си. Терапевтът ще ви придружи в търсенията на решения на вашите затруднения. Това е начин да излезете извън проблема, да погледнете на ситуацията с различни очи. Това отваря пътя към нови въпроси, нови посоки и възможности.

   

 • Психологично консултиране:

  То е посещение при професионалист – еднократно или многократно, през по – дълги интервали от време. То дава възможност на хора, които смятат, че разрешаването на затрудненията е тяхна отговорност и зависи от самите тях. Тези хора се интересуват от себе си и консултирането им помага да потърсят необходимите отговори., придружени от терапевта.
  Консултирането поставя човека в една защитена среда на приемане и разбиране от страна на терапевта. Това дава възможност, да се обсъждат в детайли наболели въпроси, както и събития от личния живот пациента. Обсъждат се историите довели до настоящата ситуация. Така болезнените теми и проблеми могат да се разгледат и мислят спокойно.
  След изчерпване на предварително договорените срещи за консултации, терапевтът прави кратко обобщение на процеса на работа и евентуално би могъл да изкаже своето виждане относно прерастване на Консултативната работа в Терапевтична.

   

 • Кога би било подходящо да потърсите консултация с професионалист?

  – Когато изпитвате трудности при вземане на решения, както и при предприемане на действия в значими области от живота Ви.
  – Когато изпитвате затруднения при създаването и запазването на дългосрочни, устойчиви, и значими за Вас връзки.
  – Когато забелязвате, че се повтарят едни и същи проблеми при създаването на връзки с други хора, както в лично отношение, така и във Вашата работа. Ако тези повтарящи се проблеми Ви създават трудности или сте неудовлетворени от тях.
  – Когато тежко преживявате раздели и загуби.
  – Когато преживяванията са болезнени и депресивни. Или имате емоционални затруднения и силна тревога от различно естество. И когато тези преживявания продължават повече от година.
  – Когато Ви е трудно да контролирате страховете и гнева си.
  – Когато срещате трудности в сексуалния Ви живот.
  – Когато прекалявате с употребата на вещества.
  – Когато имате симптоми, но няма реална соматична (телесна) причина, обясняваща произхода им.
  – Когато имате реални соматични (телесни) симптоми. Особено, когато се наблюдава поредица от такива.
  – Когато е възникнал конкретен проблем в живота Ви и Вие се затруднявате да го решите.
  – Когато проявявате любопитство към себе си, собствените Ви преживявания. Искате да научите нещо повече за Вас самите. Да научите нещо повече за подбудите, както за Вашите постъпки, така и за тези на околните. Да развивате личността си. Да разширите кргозора си, да откриете нови, различни гледни точкиот Вашите.

   

 • Консултации:

  Една консултация продължава 50 мин.

   

 • Психологично консултиране (след първа и втора консултация)

  По договорка един път или два пъти  месечно:

  • Един път месечно
  • Два пъти месечно

   

 • Психотерапия:

  Една сесия продължава 50 мин.

  • Един път седмично
  • Два пъти седмично
  • Три пъти седмично

   

 • Психологическо тестиране:

  MMPI 2 – Минесотски Многофакторен личностов въпросник (567 въпроса, времетраене приблизително 3 часа)

  Методика за оценка на образователните потребности на децата и учениците +  1 консултация (времетраене приблизително  3 срещи по 1 час)

Icon

МЕДИЦИНСКИ ЕКИП

НАДЕЖДА ВАСИЛЕВА
НАДЕЖДА ВАСИЛЕВА Клиничен психолог, Консултант. Индивидуална и Семейна психотерапия

Бакалавър по „Психология”  – Нов Български Университет.(2015)

Магистър по „Клинична психология – Психоаналитична перспектива” – Нов Български Университет. (2017)

Асоцииран член на Българско Психоаналитично общество (БПО) (2020)

Асоцииран член на Института по Фамилна терапия – системен подход.(ИФТ) (2017)

Удостоверения и лицензи:

Консултант по Фамилна терапия – изготвяне на генограма. (2017)

Косултант по Когнитивно – поведенческа терапия – оценка на проблем, формулировка, работа с дневник – мисли, чувства и поведение. (2018)

Консултант по Психоаналитична психотерапия.(2020)

Център за метадонова програма „ Доверие за здраве“ – психолог – консултант.(2020 до сега)

ДКЦ – „Грийнберг“ гр. София, България – Клиничен психолог,  консултант.(2017)

Стаж в психиатрия на ВМА при доц. Т. Дончев (2016)

Работа с деца в неравностойно положение от седмична грижа, НПО “Конкордия”, гр. София (2014)

“Светът на Мария”, гр. София – център за работа с умствено изостанали хора. (2015)

Лицензи за  въпросници и методики за психологична оценка:

MMPI 2 – Минесотски Многофакторен личностов въпросник.(2017)

Методика за оценка на образователни потребности на децата и учениците (по Ваня Матанова и Екатерина Тодорова) (2017)

Методика за оценка на основните психични функции (психодиагностика)– внимание; интелигентност;  памет; мислене; личност (2017)

С какви видове проблеми  работя?

Тревожни разтройства. Зависимости. Работа с осиновени деца и осиновители. Психосоматика (ендокринни заболявания, проблеми свързани с теглото, бронхиална астма, есенциална хипертония, невродермити, кожни заболявания, диабет, артрит, алергии, ракови заболявания, язва и др.). Работа за решаване на конкретен житейски проблем.

Направи запитване за свободни часове за преглед!

От тук може да направите запитване за свободни часове за преглед 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата без да чакате да направите обаждане в работно време.

ЗАПИТВАНЕ