Icon

УРОЛОГИЯ

Отделението по Урология

Извършва консултации и диагностика на болести на пикочно-половата система, прилага безкръвни лечебни методи с основен фокус безкръвното лазерно лечение на доброкачествена простатна хиперплазия и диагностика и лапароскопско лечение на простатен карцином.

Извършва лечение на инконтиненция, комплексно лечение на заболявания на бъбреците, пикочния мехур и пикочните пътища, оперативни интервенции при варикоцеле и хидроцеле, лазерна циркумцизия при фимоза и проблемен френулум, вазектомия и др. Развива реконструктивна урология и поставяне на пенилни импланти.

МЕДИЦИНСКИ ЕКИП

д-р АЛЕКСАНДЪР БОЦЕВСКИ
д-р АЛЕКСАНДЪР БОЦЕВСКИУролог
д-р ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
д-р ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВУролог
д-р ГОРАН ДЕРИМАЧКОВСКИ
д-р ГОРАН ДЕРИМАЧКОВСКИУролог
Доц. Д-р ПЕНЧО ГЕНОВ
Доц. Д-р ПЕНЧО ГЕНОВУролог

Доц. Д-р Пенчо Генов, д.м. е роден на 11.07.1982г. в гр. Русе. Завършва медицина през 2007г. в Медицински Университет-Варна. Придобива специалност по Урология през 2013 год., а през 2017 год. защитава дисертация на тема “Съвременни аспекти в комплексното лечение на Преждевременната еякулация ” и с това придобива ОНС “Доктор” по научна специалност “Урология”. От 2020 год. е “Доцент” по Урология към Русенски университет “Ангел Кънчев”.

Доц. Д-р Пенчо Генов, д.м. е автор и съавтор на над 70 публикации в страната и в чужбина, от които 35 са реферирани в световни бази данни и са с импакт-фактор. Участвал е активно с научни доклади в наши и международни научни форуми. Член е на Български лекарски съюз, Българска урологична асоциация, European Association of Urology, World Association of Laparoscopic Surgeons, American Urological Association и участва в редакционния съвет на списание- International Journal of Clinical Urology.

Доц. Генов е участвал в редица специализации и курсове в различни водещи клиники у нас и в чужбина. Специализирал е в областите на ендоурологията, лапароскопската урология, андрологията, уролитиазата и онкологията. Притежава сертификати за Лапароскопски курс в Делхи, Индия и Страсбург, Франция; Сертификати за лазерни операции на камъни в бъбреците и простата; Сертификати за ехография на коремни органи и биопсични изследвания в Урологията; Също така участва като изследовател в клинични проучвания за иновативни лекарствени терапии.

Извършва прегледи във всички области на урологията и андрологията с приоритети:
увеличена простата (диагностика, лазерни и отворени оперативни интервенции)
– камъни в бъбреците(бъбречно-каменна болест-БКБ)-оперативно лазерно лечение и консервативна терапия, метафилаксия (терапия за избягване на рецидивите на БКБ),
остри и хронични възпалителни заболявания на пикочно-половата система– иновативен подход към лечението на хроничен простатит,
превенция и лечение на стерилитет при мъжете и еректилна дисфункция.
преждевременна еякулация (консервативно и оперативно лечение)-иновативен и комплексен подход в лечението.
проблеми свързани със свръх активен пикочен мехур и интерстициален цистит.

Направи запитване за свободни часове за преглед!

От тук може да направите запитване за свободни часове за преглед 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата без да чакате да направите обаждане в работно време.