МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АРТРО

За медицинският център

Паралелно с болничната дейност, в същата сграда функционира и Медицински център Артро, който осъществява амбулаторни прегледи, високо-специализирани изследвания и лабораторна диагностика в доболничната помощ.

Медицински център АРТРО ООД е дружество, регистрирано на 19.11.2003 г. по Търговския закон с основен предмет на дейност:“Профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на болни..“ Дружеството има сключен договор с НЗОК за извършване на специализирана доболнична лекарска помощ по различни специалности, както и извършване на медицински изследвания по способа на образната диагностика и клиничните лабораторни изследвания.

От 2010 г, Медицински център АРТРО ООД се премести в новата си сграда находяща се на адрес гр.София, жк Люлин-6, бул.Д-р Петър Дертлиев № 81.

Ръководството на Дружеството се стреми да включва все нови и нови специалисти в екипа, както и да внедрява най нови медицински технологии и апаратура.

Екипът от специалисти се стреми да разнообразява методите за обслужване на пациентите. Непрекъснато се предлагат най различни форми и промоционални пакети за пациентите(справка на рецепция за текущи промоционални пакети).

Списък на предлаганите амбулаторни изследвания

 • Пълен набор изследвания клинична лаборатория
 • Лаборатория по микробиология
 • Ехокардиография
 • Холтер
 • ЕМГ
 • Мамография
 • Ехография коремни органи
 • Рентгенови изследвания – пълен набор

Амбулаторни процедури по договор с НЗОК:

1. АПР11 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
2. АПР22 Малки оперативни процедури на раменен
пояс и горен крайник
3. АПР23 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник
4. АПР24 Малки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система
5. АПР25 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия
6. АПР26 Амбулаторни хирургични процедури
7. АПР28 Паравертебрални блокади и блокади на отделни нервни
8. АПР29 Поетапна вертикализация и обучение в ходене
9. АПР30 Напасване на протеза на горен или долен крайник
10. АПР34 Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт
11. АПР42 Амбулаторно наблюдение/диспансеризация на пациенти с тежко протичащи възпалителни полиартропатии испондилопатии
12. Амбулаторна процедура „Предсрочно изпълнение на дейностите по Клинична пътека“

Цени на доболнична помощ

 • По линия на НЗОК, само потребителска такса
 • За дейности, незаплащани от НЗОК – справка на регистратура

Основни партньори

„Медицински център Артро” ООД се намира в обща сграда с „МБАЛ Люлин” ЕАД. В основите на болница “Люлин” са вградени професионализма, етиката и ентусиазма. Това ни дава същественото предимство да удовлетворим комплексно Вашите нужди, без да е необходимо да посещавате няколко места.

 • Здравно Осигурителни Фондове

  „Медицински център Артро”ООД работи със следните Здарвно Осигурителни Фондове:
  – ЗОК България Здраве
  – ДЗИ Животозастраховане ЕАД

 • Служби по трудова медицина

  – “АС КЛУБ” ООД

ПРИЕМНО ВРЕМЕ


08:00 – 17:00


+35928927400
08:00 – 19:00


registratura@lyulinhospital.com

Прием от следните специалисти по кабинети по договор с НЗОК:

1. Д-р Анелия Бочева- невролог
2. Доц. Д-р Антон Савов – УНГ
3. Д-р Георги Георгиев – уролог
4. Д-р Г.М. Георгиев – гастроентеролог
5. Д-р Гини Сингх-кардиолог
6. Д-р Джимша Джеймс-ортопед-травматолог
7. Д-р Емил Димитров-ревматолог
8. Д-р Ивелин Костадинов ортопед-травматолог
9. Д-р Ирина Станкова-Милева – очни болести
10. Д-р Кристина Павлова – физиотерапевт
11. Д-р Людмила Конова-Гергова – невролог
12. Д-р Милко Илиев ортопед-травматолог
13. Д-р Румен Киров – хирург
14. Д-р Станислав Ценов – ендокринолог
15. Д-р Ценка Шишенкова – акушер-гинеколог

Прием от специалисти срещу заплащане:

Д-р Алма Генова-Узунова – специалист гастроентеролог
Д-р Виктор Ангелов – специалист акушер – гинеколог
Д-р Димитър Бухлев – специалист ортопед-травмотолог
Д-р Дмитрий Димитренко – специалист – уролог
Д-р Емил Велинов – специалист акушер – гинеколог
Д-р Йордан Влахов – специалист ендогринолог
Д-р Красимира Станимирова – специалист – ревматолог
Д-р проф.Любен Стоков – специалист ортопед-травмотолог
Д-р Лиляна Атанасова – специалист ортопед-травмотолог
Д-р Мартин Тошев – специалист ортопед-травмотолог
Д-р Славей Веселинов – специалист ортопед-травмотолог
Д-р Стоян Андреев – специалист – ревматолог

Екип

МАРИНА ИВАНОВА ГЕШЕВА
МАРИНА ИВАНОВА ГЕШЕВАСтарша м.с.
– Строителен техникум „Христо Ботев“ 1995-1996;
– Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ 2014-2017

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

За медико-диагностичната лаборатория

Дейността на самостоятелната медико-диагностична лаборатория се състои в извършване на клинико – лабораторни и микробиологични изследвания. Лабораторията е оборудвана със съвременна апаратура, свързана с модерна информационна система, позволяваща качествено, точно и бързо обслужване.

Медицинската лаборатория извършва качествени и количествени изследвания в различни области:

 • Хематология
 • Биохимия
 • Коагулация
 • Хормонни изследвания
 • Туморни маркери
 • Имунохематология
 • Виросология
 • Микробиология
 • Уринен анализ
 • Високоспециализирани изследвания

Посещение по домовете

Лабораторията предлага услугата “Домашно посещение”. Услугата е подходяща при трудно подвижни пациенти и деца, на които трябва да се направят изследвания или определени манипулации. Посещенията са насочени и към хора, за които времето е силно ограничено.
Облекчете служителите си, спестете си време – повикайте ни и ние ще извършим необходимите тестове, манипулации или изследвания без да напускате дома или офиса си! Използвайте гъвкавите ни абонаментни схеми за да оптимизирате още повече разходите си!
Информация относно цените на посещенията можете да получите на рецепцията.

РЕЗУЛТАТИ

Информационна система за получаване на
on line резултати.

 • Нашите цели: Да станем референтна лаборатория за България

 • Нашите приоритети: Високо качество на предлаганите медицински дейности чрез поддържане на висок професионализъм и оптимизиране на медицинската апаратура.