Icon

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ

и интензивно лечение с ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК

В анестезиологично отделение се осигурява ефективно обезболяване и седация по време на оперативната дейност и провеждането на интервенционални процедури, гарантирайки максимална сигурност и безопасност за пациентите на „МБАЛ Люлин“ ЕАД . Провеждането на преданестезиологични консултации, изготвяне на план за извършване на анестезия и постоперативно обезболяване на пациентите е рутинна практика на работещите в болницата анестезиолози.

Дейности извършвани от анестезиолозите в МБАЛ Люлин ЕАД :

  • анестезия за целите на ортопедична хирургия
  • анестезия за целите на травматологична хирургия
  • анестезия за горна и долна ендоскопия
  • анестезия за гинекологични интервенционални процедури
  • преданестезилогични консултации
  • постоперативно обезболяване
Icon

МЕДИЦИНСКИ ЕКИП

д-р СОФИЯ ТАСОС ИЛЬОВСКА МИХАЙЛИДУ
д-р СОФИЯ ТАСОС ИЛЬОВСКА МИХАЙЛИДУАнестезиолог - реаниматор
Завеждащ отделение по Анестезиология и реанимация
ВМИ гр.Варна(1972) МА гр.София специалист анестезиология и реанимация(1978)
д-р МИРОСЛАВ СТОЯНОВ
д-р МИРОСЛАВ СТОЯНОВАнестезиолог - реаниматор
Завършва медицина през 1997г. в Медицински университет Стара Загора.
Придобива специалност по Анестезиология и интензивно лечение през 2005 г.
д-р АНТОАНЕТА АНТОНОВА ВОЙНОВА - НАЙДЕНОВА
д-р АНТОАНЕТА АНТОНОВА ВОЙНОВА - НАЙДЕНОВААнестезиолог - реаниматор
ВМИ гр.София (1985)
МА гр.София, Специалист Анестезиолог-реаниматор (1991 )
м.с. СВЕТЛАНА ИЛИЕВА ТЕТРАДЕВА
м.с. СВЕТЛАНА ИЛИЕВА ТЕТРАДЕВАстарша м.с. Операционен блок
МУ София – Медицински колеж(1999);
МУ София, ФОЗ „Управление на здравни грижи“(2015)
МУ София – Следдипломна квалификация за усъвършенстване на поливалентни операционни сестри в поривалентната хирургия

СПЕЦИАЛИСТИ

Д-р Лилия Симеонова – Анестезиолог – реаниматор
Старша анестезиологична м.с. Виолетка Соколова

Направи запитване за свободни часове за преглед!

От тук може да направите запитване за свободни часове за преглед 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата без да чакате да направите обаждане в работно време.