за пациентите

Как да се подготвим за постъпване в болничното заведение?

Необходими ДОКУМЕНТИ: • При прием в болница е необходимо пациентита да носят направление N 7 за хоспитализация, издадено от личния лекар - важно е да обърнете внимание дали вярно са попълнени личните ви данни (три имена, [...]

Как да се подготвим за постъпване в болничното заведение?2018-01-11T13:22:30+00:00

Покриване на разходите за вашето лечение

МБАЛ Люлин ЕАД има сключен договор за финансиране на болничното ви лечение с Националната здравноосигурителна каса и с дружества за доброволно здравно осигуряване. Актуален списък на дружествата е поставен на информационните табла в лечебното заведение. Подробна [...]

Покриване на разходите за вашето лечение2018-01-11T13:22:47+00:00

Предоставяне на медицинска помощ на граждани от други държави членки на Европейския съюз

За всеки гражданин, осигурен в държава членка на ЕС/ЕИП/Швейцария, който се нуждае от спешна и неотложна медицинска помощ в България (т.е. всяка помощ, която лекарят прецени, че в зависимост от здравословното състояние и продължителността на престоя [...]

Предоставяне на медицинска помощ на граждани от други държави членки на Европейския съюз2018-01-11T13:22:54+00:00
Go to Top