КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

В “МБАЛ ЛЮЛИН” разполагаме с модерна и високо-оборудвана “Клинична лаборатория”, която обслужва всички отделения на болницата. Лабораторията е оборудвана със съвременна апаратура, свързана с модерна информационна система, позволяваща качествено, точно и бързо провеждане на всички необходими лабораторни и микробиологични изследвания.

Клиничната лаборатория извършва качествени и количествени изследвания в различни области:

  • Хематология
  • Биохимия
  • Коагулация
  • Хормонни изследвания
  • Туморни маркери
  • Имунохематология
  • Виросология
  • Микробиология
  • Уринен анализ
  • Високоспециализирани изследвания

ПРОВЕРКА ON-LINE НА РЕЗУЛТАТИ