Icon

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

Отделението по ортопедия и травматология оказва планова и спешна помощ на всички нуждаещи се пациенти, както от община София – град, така и от цялата страна като Екипът работи по клинични пътеки и амбулаторни процедури в областта на ортопедията и травматологията, заплащани от НЗОК, както и с множество частни здравни фондове и застрахователни компании.
В отделението ни по ортопедия и травматология се извършва диагностика и лечение на заболяванията на опорно – двигателния апарат. Нашата цел е да осигурим индивидуален подход и високо качество на обслужване на пациентите, с помощта на модерна апаратура и оперативни техники, доказали своята ефективност. Можете да разчитате на конфиденциалност, добронамереност, адекватно лечение и бързо възстановяване. Най – честите оперативни интервенции, които извършваме са:
Артроскопска хирургия – това е миниинвазивна процедура, която позволява с малък кожен разрез да се проникне в някоя от ставите на крайниците и чрез оптика и камера същата да се инспектира. Така е възможно да се диагностицира дадено вътреставно увреждане и да се приложи лечение. Най-често това са увреди на минискусите на коляното; при реконструкция на предна и задна кръстна връзки; за лечение на хрущялни дефекти и отстраняване на свободни тела.

Хирургични интервенции:

 • Травматологичната хирургия, включваща кръвни репозиции, адаптационни остеосинтези, винтови остеосинтези, остеосинтези с плаки, интрамедуларни остеосинтези с и без бориране на костно-мозъчния канал, значителен опит с външна фиксация на всички тръбести кости. Травматологичната хирургия включва сухожилна и периферна нервна хирургия. Гореизброените интервенции могат да бъдат съчетани със свободна и несвободна кожна и мекотъканна пластика, свободна и несвободна остеопластика, оформяне на ампутации и реампутации на различни нива.
 • Ортопедичната хирургия застъпва артротомии с менисцектомии и лигаментопластика на колянна става, реконструкции на ходилото в детска възраст и при възрастни, декомпресия на нерви и сухожилия, екстирпации на мекотъканни и костни тумори предимно с доброкачествен характер. Значителен обем от дейността на отделението обхващат закритите репозиции на фрактури и луксации, с адекватна техника на гипсова имобилизация.
 • Артроскопията на коляното е оперативна процедура, при която чрез минимален разрез на кожата, се извършва проникване с оптична система в ставата и осъществява оглед, диагностика и лечение на всички вътреставни структури. Артроскопията е миниинвазивна диагностична и лечебна процедура, която се прави под упойка в болничното заведение. Техниката в ръцете на квалифицирания ортопед е модерен и ефективен метод за лечение. Артроскопската оперативна интервенция е необходима при проблеми в коляното и в наши дни е достъпна за все по-голям брой пациенти. Операцията е безболезнена и не оставя белези.
  Артроскопията на коляното се прилага най-често, за да се диагностицират и лекуват проблеми като възпаление, нараняване, травма, дегенеративни проблеми и др. Също така може да се използва и за взимане на биопсия за изясняване на причината при по-рядко срещани заболявания (подагра, ревматоидни заболявания, туморни процеси и др.).

  Методът е полезен за оценяването и лечението на следните състояния:
  • Разкъсване на менискус
  • Нараняване на ставен хрущял
  • Премахване на свободни тела и кисти
  • Възстановяване на предна и задна кръстна връзка (ПКВ и ЗКВ)
  • Патело феморален болков синдром
  • Възпаление на колянната става
  • Диагноза и лечение на дегенеративни (възрастови) промени в колянотo
  • Общи диагностични цели

  При артроскопията, която е миниинвазивна, коляното не се отваря изобщо, а се оперира през два малки достъпа. При нея пациентът се възстановява много бързо след операцията, мобилен е, обслужва се сам и престоят в болнични условия е от 1-2 дни.

Съвременна високотехнологична апаратура

Отделението по ортопедия и травматология е акредитирано през 2011г. от МЗ с отлична оценка

Лекарите разполагат със съвременна високотехнологична апаратура, вкл.и съвременна техника за артроскопска хирургия и рентгенов апарат тип С-рамо, компютърно асистирана хирургия при остеоартрози, увредени менискуси и ставни връзки , позволяваща на медицинските специалисти да предоставят съвременно и своевременно лечение на пациентите, потърсили тяхната помощ.

Оперативната дейност се осъществява в 3 операционни зали оборудвани по всички стандарти с необходимата апаратура – нов рентгеноскопичен апарат с телевизионна уредба тип С-рамо, артроскопска апаратура от последен НD-клас и пр.

МЕДИЦИНСКИ ЕКИП

д-р МИЛКО ИЛИЕВ
д-р МИЛКО ИЛИЕВЗавеждащ отделение, Ортопед - травматолог
МУ /1998/
Специалист ортопед травматолог /2004/
Удостоверения:
1.Лечение на фрактури на опорно двигателния апарат
2.Артроскопия /2008/
3.Ендопротезиране на стави/2006/
Лечение на фрактури на опорно двигателния апарат, артроскопако лечение и ендопротезиране на колянна и тазобедрена стави
д-р СЛАВЕЙ Д. ВЕСЕЛИНОВ
д-р СЛАВЕЙ Д. ВЕСЕЛИНОВ Ортопед - травматолог
МА София(1974), специалист ортопед – травматолог (1980)
Удостоверения и лицензии
1. Първично и вторично ендопротезиране(2011)
2. Ендопротезиране на стави(2006)
д-р ИВЕЛИН КОСТАДИНОВ
д-р ИВЕЛИН КОСТАДИНОВ Ортопед - травматолог
МУ София(1995), специалист ортопед-травматолог(2003)

Удостоверения и лицензии:
1. Микрохирургия (2012)
2. Ендопротезиране на стави(2009
3. Правоспособност за самостоятелна работа с рентгенова апаратура за диагностични цели(2005)
4. Артроскопия(2001)

Специализации:
1. Universidat de Barselona,
2. Clinica del Pilar Espania,
3. University of Ioannina,
Основни интереси в областта на приложението на артроскопската хирургия и ендопротезирането на стави.
Специални интереси към спортна травматология.

“Един от най-търсените ортопеди у нас според пациентското допитване на в-к 24 часа “Лекарите на които вярваме” за 2019 година

д-р АНГЕЛ ПОПОВ
д-р АНГЕЛ ПОПОВ Ортопед - травматолог
д-р СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ
д-р СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВОртопед - травматолог
ВМИ Стара Загора /2007/
Специалист ортопед травматолог /2014/
Удостоверения:
1.Първично и ревизионно ендопротезиране на стави /2015/
2.Артроскопия /2019/
3.Уникондилно колянно протезиране /2021/
д-р ПЕТЯ СПАСОВА
д-р ПЕТЯ СПАСОВАОртопед - травматолог
МУ-София (1997), специалист ортопед травматолог(2007)
Специализации и интереси в областта на травми на горен крайник(ръка)
д-р ДИМИТЪР БУХЛЕВ
д-р ДИМИТЪР БУХЛЕВОртопед - травматолог
МА Пловдив(1982), специалист ортопед-травматолог (1987)
Удостоверения и лицензии
1. Правоспособност за извършване на диагностични и терапевтични дейности под рентгенов контрол(2010)
2. Ендопротезиране на стави(2009)
3. Лечение на криви ходила по PONSETI (2006)
4. Вътреставни увреди на колянна става при деца(2006)
5. Кръвна репозиция и вътрешна фиксация при фрактури на таз и ацетабулум(2006)
6. Патология на гръбнака(2005)
7. Остеодензометрия(2005)
8. Клинична диагностика и Лечение на остеопороза(2005)
9. FOSAMAX – златен стандарт в лечението та остеопорозата (2005)
10. Ултразвукова диагностика на тазобедрени стави(2002)
ст. м. с. РАЛИЦА ГАЦЕВА
ст. м. с. РАЛИЦА ГАЦЕВАСтарша м.с. отделение по Ортопедия и Травматология
МУ-МК гр.София – медиценска сестра(2005) МУ-ФОЗ гр.София “Управление на здравни грижи”(2014)

Удостовериния и лицензии:
Анестезиология и интензивни грижи(2011);
Постоперативна аналгезия(2006);
Иновативни продукти за превенция на убожданията(2014)

Специални интереси:
изследователски програми и клинични проучвания в областта на неврологията, ревматологията и онкологията

Сертификати: GCP; IATA; C-SSRS

СПЕЦИАЛИСТИ

Д-р Георги Манолов – ортопед-травматолог
Д-р Ивайло Каменов – ортопед-травматолог
Д-р Траян Нинов – ортопед-травматолог
Д-р Милен Димов – ортопед-травматолог
Д-р Павел Георгиев – ортопед-травматолог
Д-р Петър Ценков – ортопед-травматолог
Д-р Станислав Пашов – ортопед-травматолог

Направи запитване за свободни часове за преглед!

От тук може да направите запитване за свободни часове за преглед 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата без да чакате да направите обаждане в работно време.