Icon

НЕВРОЛОГИЯ

Неврологията е наука, която се занимава с нормалните функции и болестните разстройства на нервната система. Анализът на резултатите от цялостното изследване на неврологично болния, което обхваща анамнезата, соматичния, неврологичния и психичния статус и редица лабораторни и апаратурни изследвания, дава възможност да се постигне крайната цел на неврологичното изследване – поставяне на диагнозата на болестния процес и уточняване на най – подходящото лечение. Големият прогрес, който беше направен в последните десетилетия в биохимията, имунологията, генетиката и молекулярната биология, оказа благоприятно влияние върху развитието на неврологията.
В отделението по Неврология в МБАЛ Люлин“ ЕАД са създадени условия за съвременна диагностика и лечение на множество заболявания на централната и периферна нервна система, с акцент върху следните по-важни заболявания: мозъчно-съдови болести, автоимунни болести (множествена склероза), дегенеративни заболявания, заболявания на периферната нервна система (радикулити, дискови хернии, плексити, невропатии), епилепсия, деменции и състояния, свързани със световъртеж, главоболие, болки в гърба и кръста, невротични състояния и много други.
В нашето отделение по Неврология се извършва диагностика и лечение на заболявания на централната и периферната нервна система.Отделението има сключен договор с НЗОК за лечение на тези заболявания. Това са възпалителни заболявания на главния мозък и неговите обвивки, които протичат изключително тежко и изискват спешна хоспитализация. Основните симптоми са главоболие, повръщане, скованост на вратната мускулатура, дразнене от шум и светлина, понякога пациентите могат да имат и гърчове и психомоторно неспокойство.
Също така имаме подготвени специалисти и клиничен интерес към лечение на множествена склероза.Това е тежко инвалидизиращо заболяване на Централната нервна система, което обикновено протича на пристъпи и ремисии. По време на пристъп болните трябва да имат новопоявили се симптоми като- слабост или скованост на крайниците, нарушение в походката до невъзможност за ходене, изтръпване на тялото и крайниците, нарушено равновесие и кооринация, загуба на зрението. В отделението се провежда лечение на болни в пристъп.
Епилептичен статус представлява продължителен епилептичен припадък или серия от припадъци с продължителност над 30 минути. Някои от припадъците протичат с гърчове или втренчване на погледа и винаги са придружени пт промяна на съзнанието и липса на спомен за случилото се. При другата група припадъци може да има главоболие, световъртеж, болки в корема, изтръпване или потрепване на крайник при ясно съзнание.
В отделението се извършва и консервативно поведение при леки и среднотежки черепно- мозъчни травми.Приемат се пациенти с диагностицирани леки черапно- мозъчни травми като комоцио церебри и закрити гръбначно- мозъчни травми с лека коренчева увреда.

В отделението по неврология се извършват високоспециализирани изследвания – ЕМГ и ЕЕГ

  • Електромиографията ( ЕМГ ) е електрофизиологичен метод, чрез който се диагностицират заболявания на мускулите и периферните нерви. Целта на изследването е да се определи проводимостта на нервите и биоелектричната активност на мускулите. Извършва се като се поставят електроди на определени места върху мускулите и се нанасят кратки електрически стимули по хода на изследваните периферни нерви. Прилага се при диагностика на дископатии, радикулити, полиневропатии, диабетна невропатия, миопатии , тремор( треперене ), болест на Паркинсон, миастения гравис.
  • Електроенцефалографията представлява изследване на биоелектричната активност на човешкия мозък и се осъществява чрез електроди поставени върху повърхността на главата, които регистрират тази активност. Използва се при диагностициране на заболявания като епилепсия, първично и вторично главоболие, невроинфекции, последици от черепно- мозъчни травми. Методът има първостепенно значение за потвърждаване или отхвърляне на диагнозата епилепсия, за определяне вида на епилептичните пристъпи и за осъществяване контрол на лечението им.

МЕДИЦИНСКИ ЕКИП

д-р АНЕЛИЯ БОЧЕВА
д-р АНЕЛИЯ БОЧЕВАЗавеждащ отделение - невролог
ВМИ гр.Плевен(1998), специалист невролог(2007)
Удостоверения и лицензии
1. Електромиография за високоспециализирана дейност(2008)
Основни интереси в областта на лечението на периферната нервна система, мозъчно – съдовите заболявания и множествената склероза.
д-р ЛЮДМИЛА КОНОВА
д-р ЛЮДМИЛА КОНОВАНевролог
ВМИ 2001 г. Неврология 2009 г.
Удостоверения и лицензи
Доплерова сонография 2014 г.
Отоневрология 2010 г.
Основни интереси в областта на мозъчно-съдовите заболявания, периферната нервна система и множествена склероза.

Направи запитване за свободни часове за преглед!

От тук може да направите запитване за свободни часове за преглед 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата без да чакате да направите обаждане в работно време.