ИСТОРИЯ

Строежът на сградата на „Многопрофилна болница Люлин“ започва в средата на 2008 година, а болничното заведение отваря врати за пациенти в края на 2010 година. От началото на 2011 година започва и работата с НЗОК по клинични пътеки. От тогава, до края на 2017 година през отделенията на болницата са преминали повече от 22000 пациенти.

На територията на болницата се диагностицират и лекуват пациенти в следните терапевтични области: ортопедия и травматология, гастроентерология, кардиология, ендокринология, неврология, физиотерапия и рехабилитация, ревматология, урология, гинекология, Уши, нос и гърлени болести . Има разкрити и интензивно отделение, отделение по образна диагностика и клинична и микробиологична лаборатория.

Паралелно с болничната дейност, в същата сграда функционира и „Медицински център Артро“, който осъществява амбулаторни прегледи по 22 специалности, високо-специализирани изследвания и лабораторна диагностика в доболничната помощ. В целия здравен комплекс работят повече от 40 лекари и 80 здравни специалисти.

МИСИЯ, ВИЗИЯ и ЦЕННОСТИ

Нашата мисия е да помагаме на хората чрез:

• Високо-квалифицирана и съвременна диагностика, лечение и профилактика‘
• Подкрепа и съпричастност в трудните моменти

Ние се стремим:

• Да бъдем предпочитано място за медицински консултации и лечение по съответните специалности на всички граждани на България;
• Да бъдем надеждни и отговорни партньори на всички институции в България и на цялото общество;

• Ние поставяме на първо място пациента.
• Емпатия и взаимна подкрепа
• Професионализъм и следване на високи стандарти в диагностиката и лечението.
• Подкрепа за професионалното развитие на всеки член на екипа

РЪКОВОДЕН ЕКИП

Болницата се ръководи от Съвет на директорите и Изпълнителен директор. Изпълнителен директор е д-р Ангел Попов, специалист по ортопедия и травматология. Дейността на съвета се подпомага от Медицински съвет, в който влизат ръководителите на всички отделения и Главната сестра на болницата.

д-р АНГЕЛ ПОПОВ
д-р АНГЕЛ ПОПОВИзпълнителен директор на МБАЛ Люлин
г-жа ЛАЛКА КОЕВА
г-жа ЛАЛКА КОЕВАПредседател на съвета на директорите
г-жа МАРИЯ ТОНЧЕВА
г-жа МАРИЯ ТОНЧЕВАФинансов директор
г-жа ИРЕНА ЗАРЕВА
г-жа ИРЕНА ЗАРЕВАГлавна сестра

СТРУКТУРА

В структурата на болницата влизат следните звена:

 • Отделение по ортопедия и травматология
 • Отделение по неврология
 • Отделение по вътрешни болести със сектори кардиология, гастроентерология, ендокринология
 • Отделение по ревматология
 • Отделение по физиотерапия и рехабилитация
 • Отделение по гинекология
 • Отделение по урология
 • Отделение по УНГ
 • Интензивно отделение
 • Отделение по образна диагностика
 • Клинична лаборатория
 • Микробиологична лаборатория

 • Център за клинични изпитвания
0
Излекувани пациенти
0
Лекари и здравни специалисти
0
Отделения и лаборатории